Sözlükte "müşarünileyh" ne demek?

1. (bir kimse için) adı geçen, adı anılanmüşarünileyh